Krav til motorcykel, beklædning og adfærd

Krav til motorcyklen
Motorcyklen skal gennem en teknisk kontrol, før den må bruges på et Racing4Fun-arrangement. Synet foretages for at sikre, at ingen havarerer eller forårsager en andens styrt på grund af en teknisk defekt, som kunne være opdaget. Ved synet kræves det, at:

· motorcyklen er renvasket

· kåbedele er fast monterede

· eventuelle tasker, topbokse m.v. er afmonterede

· dækkene har tilstrækkeligt mønster til banekørsel (typisk 2-3 mm over hele fladen). Det er tilladt at køre med slicks

· spejle og blinklys er afmonterede eller tildækket med tape

· for- og baglygte er afmonterede eller slukket og tildækket med tape

· bremselys er frakoblet eller tildækket med tape

· motorcyklen ikke lækker olie (check bundprop og oliefilter) eller "sveder”

· forgaflen ikke lækker olie

· fodhvilere er fast monterede

· bremse- og gearpedal (og evt. ledforbindelser) er fast monterede

· bremsecalipere er fast monterede

· for- og bagbremse fungerer. 

· der er fast trykpunkt og rigelig belægning på bremseklodserne

· affjedring og "styretøj" fungerer tilfredsstillende

· styr og greb er fast monterede og har den fornødne frigang ved fuldt styreudslag

· gasrullen går tilbage, både ved fuldt styreudslag til højre og venstre

· lyddæmperne sidder ordentligt fast

· kæden er strammet efter producentens anvisning

· hjulaksler og -møtrikker samt kædestrammere er spændt

Hvis motorcyklen ikke passerer maskinsynet, kommer deltageren ikke ud at køre. I så fald tilbagebetales deltagergebyret ikke. I tilfælde af styrt eller afkørsel skal motorcyklen til fornyet syn, inden der igen køres på banen.

Krav til beklædning
Hvis du vil på banen med Racing4Fun, skal du som minimum være iført:

· hjelm, som skal være af den lukkede integral/full face-type. 

· heldækkende mc-dragt eller sammenhængende/lynede/overlappende jakke og bukser

· slagbeskyttelse ved skuldre, albuer og knæ

· rygbeskytter (løs eller indbygget)

· motorcykelstøvler med ankelbeskyttelse og helst også lægbeskyttelse

· motorcykelhandsker

Om du vil køre i læder eller Cordura, bestemmer du selv. Læder er dog mere komfortabelt end kunststoftøjet, når man går til den en varm sommerdag på Ring Knutstorp. Hvis din hjelm er af den opklappelige type, skal “bovporten" være lukket under kørslen.

Af sikkerhedshensyn kommer deltagere, som ikke møder med komplet beklædning, ikke ud at køre. Deltagergebyret tilbagebetales ikke i så fald.

 

 

 

Krav til deltagerens adfærd
Hensynsfuld opførsel er en betingelse for at deltage i Racing4Fun's arrangementer. Det gælder på banen, men også ved kørsel i ryttergården, hvor hastigheden ikke må overstige 20 km/t. Det er ikke tilladt at køre eller forsøge at køre, hvis man er under påvirkning af alkohol, medicin eller narkotiske stoffer. Racing4Fun forbeholder sig ret til at bortvise deltagere, som ikke overholder arrangementets regler, herunder reglerne for overhaling. Ved bortvisning tilbagebetales deltagergebyret ikke.

Overhaling
I klasserne Blå, Rød og Sort er det tilladt at overhale de andre deltagere på banen - både inden- og udenom. Dog skal overhalingen ske efter følgende regler:
Den, som kører først ind i et sving, ejer ideallinien. En bagfra kommende kører skal dog altid respektere den foranliggende – og overhale på et sted, hvor overhalingen sker til mindst mulig ulempe for den, som overhales. Den hurtigere kører må altså ikke stjæle den langsommere kørers ideallinie eller bremseafstand. Hvis to kørere er stort set lige hurtige, må den langsommere kører ikke blokere, hvis den hurtigere tydeligvis ønsker at passere.

Flag
Sikkerheden er i højsædet ved Racing4Fun's arrangementer. Derfor er der komplet udstyrede flagposter i alle banens sving, og de er alle forsynet med disse flag med følgende betydning:

· Grønt flag: Klar bane – både ved start og efter gul flagzone

· Gult flag, stillestående: Fare, overhaling forbudt

· Gult flag, i bevægelse: Fare, sæt farten ned, overhaling forbudt

· Rødt/gult stribet flag, stillestående: Nedsat friktion på banen, f.eks. olie

· Rødt/gult stribet flag, bevægeligt: Større område med nedsat friktion på banen, f.eks. olie. Måske fra din egen motorcykel

· Hvidt flag med diagonalt rødt kryds: Begyndende regn

· Rødt flag: Passet indstilles. Kør i pit ved først mulige lejlighed

· Ternet flag: Passet slut, kør i pit

· Sort m. nummer: Udelukkelse. Køreren med det aktuelle nummer skal omgående køre i pit

· Sort m. orange skive og nummer: Teknisk defekt. Køreren med det aktuelle nummer skal straks køre i pit. Vises, hvis cyklen er ved at tabe en komponent eller på anden måde har en mekanisk defekt

Ansvarsfraskrivelse
Racing4Funs's arrangement afvikles som et kombineret kørekursus/mc-test, og du deltager på eget ansvar. I forbindelse med check in og tildeling af deltagernummer inden arrangementets start udfylder du en ansvarsfraskrivelsesblanket, i hvilken du fraskriver dig enhver ret til at kræve erstatning fra arrangør, masterkørere, deltagere eller tredjepart, hvis et uheld skulle ske i forbindelse med arrangementet. Ved samme lejlighed skriver du under på, at du har læst og forstået reglerne for overhaling.