Racing4Fun-klasserne i ét blik

Grøn Basic

Denne klasse er et grundkursus i køreteknik, hvor du udvikler dine færdigheder med øvelser i bl.a. bremsning, undvigemanøvrer og slalom den ene halvdel af dagen – og træner svingteknik i Ring Knutstorp's mange varierede kurver den anden.

Hvis du for alvor vil dygtiggøre dig og udvikle dine kørefærdigheder, anbefaler vi 2-dages kombinationen Grøn Basic Plus, hvor du deltager i Grøn Basic den første dag og i Grøn klasse den anden.

 

Vigtigt: Hvis du er forsikret hos Gjensidige, Mondux, Topdanmark, Codan, Tryg, Alm. Brand, Bauta eller Runa, dækker din kaskoforsikring ved kørsel i Grøn klasse og Grøn Basic. Tryg giver 5% rabat på forsikringspræmien, hvis du har taget et kørekursus i Grøn klasse eller Grøn Basic på din nuværende motorcykel. Har du skiftet motorcykel siden, skal du gennemføre en ny dag i Grøn klasse eller Grøn Basic for at opnå rabatten. Er du i tvivl om dækningen, så anbefaler vi, at du kontakter dit forsikringsselskab.

 

Grøn klasse

Denne klasse afvikles som kørekursus i svingteknik, og deltagerne placeres efter kompetence på tre forskellige hold (Rolig, Mellem og Frisk), hvor de dagen igennem følger Racing4Fun's masterkørere. Alle grønne hold kører langsomt på langsiden, som bruges til deltagernes skift af position bag masterkøreren.

Deltageren kan eventuelt rykke til en trackday-klasse (Blå eller Rød) i løbet af dagen, hvis masterkøreren vurderer, at klasseskiftet er forsvarligt. I såfald skal det dog understreges, at forsikrings-dækningen bortfalder.

Ved klasseskift fra Grøn til en anden klasse refunderes en eventuel forskel i deltagergebyr ikke. Hvis du fejlagtigt har tilmeldt dig en hurtigere klasse, skal du betale et tillæg på 300 kr., hvis du flyttes til Grøn. I både Grøn og Grøn Basic kan du deltage med passager uden merpris.

Grøn er klassen for dig, som vil være en mere sikker motorcyklist ude på landevejene, og/eller dig som bogstavelig talt er helt grøn i bane-sammenhæng, og som gerne vil lære at køre de rette linier i kurverne. Erfaring fra en eller flere dage i Grøn klasse på Racing4Fun (eller tilsvarende kørekursus) er en forudsætning for at køre i de hurtigere klasser.

Vigtigt: Hvis du er forsikret hos Gjensidige, Mondux, Topdanmark, Codan, Tryg, Alm. Brand, Bauta eller Runa, dækker din kaskoforsikring ved kørsel i Grøn klasse og Grøn Basic. Tryg giver 5% rabat på forsikringspræmien, hvis du har taget et kørekursus i Grøn klasse eller Grøn Basic på din nuværende motorcykel. Har du skiftet motorcykel siden, skal du gennemføre en ny dag i Grøn klasse eller Grøn Basic for at opnå rabatten. Er du i tvivl om dækningen, så anbefaler vi, at du kontakter dit forsikringsselskab.

Blå klasse


Her køres mærkbart hurtigere end i Grøn og med fulde baneomgange.

Altså regulær trackday-kørsel, hvor langsiden bruges på traditionel vis til at opnå maksimal fart. 

Der må overhales ifølge Racing4Fun's regler om respekt for de langsommere kørere.

Deltagerne kan trække på Racing4Fun's masterkørere efter lyst og behov.

Blå er den naturlige klasse, hvis du allerede har været på bane nogle gange, har nogenlunde styr på ideallinierne og gerne vil forsøge dig med kontinuerlige omgange og sene indbremsninger for enden af langsiden.

Du får ikke lov at køre i Blå klasse, før du har tilbragt mindst én dag i Grøn klasse, på Mestersvinger eller tilsvarende kørekurser. Omgangstiderne i Blå klasse ligger for Ring Knutstorp typisk mellem 1.30 og 1.15.

Rød klasse

Tempoet i denne trackday-klasse er noget hurtigere end i Blå, og her er der ligeledes masterkører på banen.

Også i Rød klasse tillades overhaling efter Racing4Fun's regler med passende respekt for eventuelle langsommere kørere på banen.

Dette er klassen for den rutinerede trackday-kører, der kører halvstærkt.

Også her fordres der erfaring fra tidligere banearrangementer. Omgangstiderne ligger på Ring Knutstorp i spektret fra 1.15 til 1.10.

Sort klasse

Den hurtigste trackday-klasse, som derfor fordrer solid baneerfaring.

Her er der ikke masterkørere på banen.

Som i Rød og i Blå er overhaling tilladt, når blot det sker efter Racing4Fun's regler med behørig respekt for de langsommere kørere.

Omgangstider på Ring Knutstorp fra 1.10 og nedefter.